برچسب: 20 کارگران

دستور دختر پادشاه عربستان برای قتل کارگر فرانسوی

شاهزاده

دستور دختر پادشاه عربستان به محافظش برای قتل کارگر فرانسوی به خاطر نبوسیدن پایش ادعا شده که دختر پادشاه عربستان پس از آنکه به یکی از محافظان شخصی خود دستور داده تا یک طراح داخلی را به قتل برساند، از پاریس فرار کرده است. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میل، شاهدخت حصه، فرزند […]

Read more

جدول حقوق کارگران

جدول حقوق کارگران جدول 20 گانه حقوق سال 95 کارگرانادارات کار در حالی جدول 20 گانه حقوق و مزایای امسال حداقل بگیران قانون کار را اعلام کرده‌اند که حق مسکن از سال گذشته قرار بود … جدول 20 گانه حقوق سال 95 کارگران ادارات کار در حالی جدول 20 گانه حقوق و مزایای امسال حداقل […]

Read more