Tag Archives: 11سپتامبر

شکایت قربانیان 11 سپتامبر از سعودی ها

کنگره امریکا

خشم رسانه های سعودی از «جاستا»/ العربیه: به ایران جایزه می دهند و عربستان را تحریم می کنند بر اساس این مصوبه کنگره آمریکا که جاستا نام دارد، قربانیان حوادث 11 سپتامبر می توانند با شکایت از عربستان سعودی غرامت دریافت کنند. به گزارش نامه نیوز، تصویب قانون  جاستا در کنگره آمریکا و مخالفت کنگره […]

Read more