برچسب: گرسنگی، می

گرسنگی، آفریقایی کند

گرسنگی، آفریقایی کند گرسنگی، جان ۵۰ میلیون آفریقایی را تهدید می کندیک روزنامه چاپ انگلیس در گزارشی از خطر قحطی برای ۵۰ میلیون شهروند آفریقایی خبر داد.۱۷:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲ خرداد گرسنگی، جان ۵۰ میلیون آفریقایی را تهدید می کند یک روزنامه چاپ انگلیس در گزارشی از خطر قحطی برای ۵۰ میلیون شهروند […]

Read more