برچسب: گرانفروشی بازار

گرانفروشی هر بازار

گرانفروشی هر بازار گرانفروشی 1000 تومانی هر کیلو مرغ در بازارگرانفروشی گوشت مرغ طی روزهای اخیر، علاوه بر زیان مصرف‌کنندگان، محل اختلاف‌نظر وزارت کشاروزی و مرغداران شده است. گرانفروشی 1000 تومانی هر کیلو مرغ در بازار گرانفروشی گوشت مرغ طی روزهای اخیر، علاوه بر زیان مصرف‌کنندگان، محل اختلاف‌نظر وزارت کشاروزی و مرغداران شده است.گرانفروشی 1000 […]

Read more