برچسب: کیلو

گرانفروشی هر بازار

گرانفروشی هر بازار گرانفروشی 1000 تومانی هر کیلو مرغ در بازارگرانفروشی گوشت مرغ طی روزهای اخیر، علاوه بر زیان مصرف‌کنندگان، محل اختلاف‌نظر وزارت کشاروزی و مرغداران شده است. گرانفروشی 1000 تومانی هر کیلو مرغ در بازار گرانفروشی گوشت مرغ طی روزهای اخیر، علاوه بر زیان مصرف‌کنندگان، محل اختلاف‌نظر وزارت کشاروزی و مرغداران شده است.گرانفروشی 1000 […]

Read more

تصاویری 13 مالباخته

تصاویری 13 مالباخته تصاویری از تحویل 13 کیلو طلا به مالباختهطلاهای سرقت شده از طلافروشی در شهر گالیکش استان گلستان با دستور مقام قضایی امروز تحویل صاحبش شد. تصاویری از تحویل 13 کیلو طلا به مالباخته طلاهای سرقت شده از طلافروشی در شهر گالیکش استان گلستان با دستور مقام قضایی امروز تحویل صاحبش شد.تصاویری از […]

Read more

رنگ هر تومان

رنگ هر تومان رنگ زرد آلو پرید؛ هر کیلو 20 هزار تومانرئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار گفت: قیمت هر کیلو زرد آلو در میادین میوه و تره بار با توجه به ازدیاد عرضه از شهرهای مختلف 20000 تومان شد. رنگ زرد آلو پرید؛ هر کیلو 20 هزار تومان رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و […]

Read more