برچسب: کنسبا حلب

پاکسازی درگیری حلب

پاکسازی درگیری حلب پاکسازی کنسبا و کبانی/ درگیری های شدید در اطراف حلبنیروهای سوری بخش هایی از مناطق جنوبی شهرک کنسبا را آزاد کردند.۰۷:۳۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۸ مرداد پاکسازی کنسبا و کبانی/ درگیری های شدید در اطراف حلب نیروهای سوری بخش هایی از مناطق جنوبی شهرک کنسبا را آزاد کردند.۰۷:۳۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۸ […]

Read more