برچسب: کمیته نرفته!

نوراللهی کمیته ::

نوراللهی کمیته :: در حالی که امروز خبر حضور احمد نوراللهی در کمیته انضباطی باشگاه منتشر شده بود بررسی های خبرنگار ورزش سه منتج به این نتیجه شد که اصل ماجرا اینگونه نبوده است. خرم خبر موزیک جوان

Read more