برچسب: کاهش های

از نرخ بانکی

از نرخ بانکی از امروز؛ کاهش نرخ سود وام های بانکینرخ سود وام‌ های بانکی از امروز در بانک های کشور کاهش می یابد.۱۱:۰۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۹ تیر از امروز؛ کاهش نرخ سود وام های بانکی نرخ سود وام‌ های بانکی از امروز در بانک های کشور کاهش می یابد.۱۱:۰۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۹ […]

Read more

کاهش های سلامت

کاهش های سلامت کاهش پرداخت هزینه های بیمار، با طرح سلامتبا اجرای طرح تحول سلامت، پرداخت هزینه های بیماران، از ۳۷ درصد به ۶ درصد در شهرها و ۳ درصد در روستاها کاهش یافته است.۰۸:۰۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۶ اردیبهشت کاهش پرداخت هزینه های بیمار، با طرح سلامت با اجرای طرح تحول سلامت، پرداخت […]

Read more