Tag Archives: کاهش مسکن

احتمال نرخ مسکن

احتمال نرخ مسکن احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات مسکنوزیر راه و شهرسازی از تلاش برای افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود خبر داد. احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود خبر داد.احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن

Read more

کاهش اوراق مسکن

کاهش اوراق مسکن در حالی که قیمت اوراق تسهیلات مسکن در ابتدای اسفند ماه به 90 هزار تومان رسیده بود، اما این قیمت در آخرین ماه سال روند نزولی به خود گرفت و با وجود افزایش وام مسکن خانه اولی‌ها به روند نزولی خود ادامه داد. اتوبیوگرافی ماشین های جدید

Read more