برچسب: کاهش برنج

کاهش برنج نزدیک

کاهش برنج نزدیک کاهش قیمت برنج در آینده نزدیکرییس کانون دانش و صنعت برنج گفت: میزان تولید برنج در سال جاری افزایش یافته است لذا در آینده نزدیک قیمت برنج روند کاهشی پیدا می‌کند. کاهش قیمت برنج در آینده نزدیک رییس کانون دانش و صنعت برنج گفت: میزان تولید برنج در سال جاری افزایش یافته […]

Read more

کاهش هزار برنج

کاهش هزار برنج کاهش 2 هزار تومانی قیمت برنجنایب رئیس انجمن برنج ایران از ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی برنج در فصل کاشت خبر دادو گفت: حدود هفت ماه پیش برنج پرمحصول و طارم به قیمت هر… کاهش 2 هزار تومانی قیمت برنج نایب رئیس انجمن برنج ایران از ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی برنج در فصل […]

Read more