برچسب: کاهش اخیر

روایتی تورم اخیر

روایتی تورم اخیر روایتی از کاهش تاریخی تورم در 50 سال اخیروزیر اقتصاد با اشاره به قرار داشتن اقتصاد ایران در مقطع تاریخی گفت: اکنون ما دچار یک جنگ به مراتب سخت تر در عرصه اقتصاد هستیم. روایتی از کاهش تاریخی تورم در 50 سال اخیر وزیر اقتصاد با اشاره به قرار داشتن اقتصاد ایران […]

Read more