برچسب: کارکرده خودروهای

واردات خارجی صفرکیلومتر

واردات خارجی صفرکیلومتر واردات خودروهای کارکرده خارجی به جای خودروهای صفرکیلومتررئیس انجمن صنفی کارفرمایی وارد کنندگان خودرو گفت: برخی وارد کنندگان، خودروهای کارکرده خارجی را با برخی تغییرات از جمله تعویض چرخ و تغییر صندلی ها به عنوان خودروی صفر خارجی وارد کشور می کنند.۱۹:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد واردات خودروهای کارکرده خارجی […]

Read more