برچسب: پودر

تدوین جدید شوینده

تدوین جدید شوینده تدوین استاندارد جدید پودر شویندهرئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از انجام مراحل تدوین استاندارد جدید تولید پودر شوینده خبر داد و گفت: حدود 20 درصد پودر … تدوین استاندارد جدید پودر شوینده رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از انجام مراحل تدوین استاندارد جدید تولید پودر شوینده خبر داد […]

Read more