برچسب: پرستو جایش

پرستو تو بده

پرستو تو بده پرستو صالحی: خدا، تو آغوش خودت جایش بدهبازیگر سینما و تلویزیون کشورمان با ادبیات جالب توجه نسبت به درگذشت مهرداد اولادی واکنش نشان داد. پرستو صالحی: خدا، تو آغوش خودت جایش بده بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان با ادبیات جالب توجه نسبت به درگذشت مهرداد اولادی واکنش نشان داد.پرستو صالحی: خدا، تو […]

Read more