برچسب: پدر (عکس)

مغازه اولادی (عکس)

مغازه اولادی (عکس) مغازه پدر مهرداد اولادی تعطیل شد (عکس)با توجه به درگذشت مهرداد اولادی، همکاران پدر او با نصب بنری این اتفاق تلخ را به اطلاع عموم رساندند. مغازه پدر مهرداد اولادی تعطیل شد (عکس) با توجه به درگذشت مهرداد اولادی، همکاران پدر او با نصب بنری این اتفاق تلخ را به اطلاع عموم […]

Read more