برچسب: و سند

افزایش کمیسون سند

افزایش کمیسون سند افزایش بی‌سر و صدای کمیسون بنگاه های املاک + سندانتخاب فرمولی سخت برای تعیین کمیسیونی که بنگاه‌های املاک از طرفین معامله در بخش خرید و فروش مسکن می‌گرفتند، یکی از مواردی بود که … افزایش بی‌سر و صدای کمیسون بنگاه های املاک + سند انتخاب فرمولی سخت برای تعیین کمیسیونی که بنگاه‌های […]

Read more