برچسب: و خارجی

لوبانوف روند؟/ پرسپولیس

لوبانوف روند؟/ پرسپولیس لوبانوف و گولچ از ایران می روند؟/ احتمال جدایی قریب الوقوع دو خارجی پرسپولیسپس ازپایان بازی اول پرسپولیسی ها در لیگ شانزدهم و پیروزی این تیم، حریف و حدیث هایی مبنی بر جدایی دو بازیکن خارجی و البته آسیایی این تیم به گوش می رسد. لوبانوف و گولچ از ایران می روند؟/ […]

Read more

دوباره ماجرای خارجی

دوباره ماجرای خارجی دوباره پرسپولیس و ماجرای شکایت بازیکنان خارجیپرسپولیس باز هم وارد پرونده شکایت بازیکنان خارجی می شود. دوباره پرسپولیس و ماجرای شکایت بازیکنان خارجی پرسپولیس باز هم وارد پرونده شکایت بازیکنان خارجی می شود.دوباره پرسپولیس و ماجرای شکایت بازیکنان خارجی خبرگزاری اصفهان

Read more