Tag Archives: ویتنام اول!

طلا بلژیک (عکس)

طلا بلژیک (عکس) طلا برای ویتنام و بلژیک در روز اول! (عکس)کره جنوبی، آمریکا، ویتنام، روسیه و بلژیک موفق شدند اولین طلاهای المپیک را در نخستین روز برای خود کنند. طلا برای ویتنام و بلژیک در روز اول! (عکس) کره جنوبی، آمریکا، ویتنام، روسیه و بلژیک موفق شدند اولین طلاهای المپیک را در نخستین روز […]

Read more