برچسب: وضعیت مقابل

وضعیت په ولز

وضعیت په ولز وضعیت مبهم په په برای حضور مقابل ولزمدافع میانی پرتغال تمرینات امروز تیمش را از دست داد. وضعیت مبهم په په برای حضور مقابل ولز مدافع میانی پرتغال تمرینات امروز تیمش را از دست داد.وضعیت مبهم په په برای حضور مقابل ولز اپدیت نود32 ورژن 7 فیلم سریال آهنگ

Read more

وضعیت برای رئال

وضعیت برای رئال وضعیت مبهم توره برای حضور مقابل رئالهافبک منچسترسیتی ممکن است نتواند تیمش را در دیدار حساس مقابل رئال مادرید همراهی کند. وضعیت مبهم توره برای حضور مقابل رئال هافبک منچسترسیتی ممکن است نتواند تیمش را در دیدار حساس مقابل رئال مادرید همراهی کند.وضعیت مبهم توره برای حضور مقابل رئال آپدیت نود 32 […]

Read more