برچسب: نیروهای‌افغان طالبان

40کشته طالبان نیروهای‌افغان

40کشته طالبان نیروهای‌افغان 40کشته درحمله طالبان به نیروهای‌افغان منابع محلی و شاهدان عینی تایید کردند که یک کاروان از نیروهای امنیتی و پلیس افغانستان که از ولایت میدان وردک به سمت کابل، پایتخت در حرکت بودند، در منطقه قلعه حیدرخان در غرب این شهر هدف حمله انتحاری قرار گرفته است. پلیس افغانستان کشته شدن دست‌کم […]

Read more