Tag Archives: نیجریه افریقا

ظریف دوره افریقا

ظریف دوره افریقا ظریف وارد نیجریه شد/ سومین سفر دوره ای وزیر خارجه کشورمان به افریقاایرنا نوشت: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نخستین سفر دوره ای خود به غرب آفریقا وارد آبوجا پایتخت نیجریه شد. ظریف وارد نیجریه شد/ سومین سفر دوره ای وزیر خارجه کشورمان به افریقا ایرنا نوشت: محمدجواد ظریف وزیر […]

Read more