برچسب: نفت نفت

مشتری جدید ایران

مشتری جدید ایران مشتری جدید نفت ایرانشرکت پالایشگاهی توتن جنرال سکیوی ژاپن اولین محموله نفت ایران را از زمان استقلال از شرکت اکسون موبیل آمریکا خریداری کرد. مشتری جدید نفت ایران شرکت پالایشگاهی توتن جنرال سکیوی ژاپن اولین محموله نفت ایران را از زمان استقلال از شرکت اکسون موبیل آمریکا خریداری کرد.مشتری جدید نفت ایران

Read more

افزایش بهای نفت

افزایش بهای نفت افزایش بهای نفتبهای نفت در بازارهای جهانی اندکی افزایش یافت.۱۱:۱۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۸ فروردین افزایش بهای نفت بهای نفت در بازارهای جهانی اندکی افزایش یافت.۱۱:۱۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۸ فروردین افزایش بهای نفت خرید بک لینک

Read more