برچسب: نفتی به

پرداخت نفتی ایران

پرداخت نفتی ایران پرداخت بدهی نفتی هند به ایرانوزیر نفت هند از توافق بانک های مرکزی ایران و هند بر سر سازوکار تسویه طلب نفتی ۶.۴ میلیارد دلاری ایران خبر داد و گفت این کار از طریق بانک های اروپایی انجام می شود. پرداخت بدهی نفتی هند به ایران وزیر نفت هند از توافق بانک […]

Read more

5 و ایران

5 و ایران 5 پیشنهاد نفتی و گازی هند به ایراندر روزهای اخیر وزارت نفت هند ۵ پیشنهاد به وزارت نفت ایران داده که قرار شد دو طرف مذاکرات و بررسی‌های بیشتری روی این پیشنهادات داشته باشند. 5 پیشنهاد نفتی و گازی هند به ایران در روزهای اخیر وزارت نفت هند ۵ پیشنهاد به وزارت […]

Read more