برچسب: نامزدی

چه ریاست کردند؟

چه ریاست کردند؟ امروز ۷ نفر برای کاندیداتوری ریاست فدراسیون فوتبال با حضور در محل فدراسیون فوتبال فرم دریافت کردند. روزنامه قانون آگهی استخدام

Read more