برچسب: مولر: نمی‌کنم

مولر: را نمی‌کنم

مولر: را نمی‌کنم مولر: خودم را پنهان نمی‌کنممهاجم متعصب بایرن از اینکه پپ گواردیولا اخیرا به عنوان ذخیره از او استفاده می‌کند گلایه‌ای ندارد. مولر: خودم را پنهان نمی‌کنم مهاجم متعصب بایرن از اینکه پپ گواردیولا اخیرا به عنوان ذخیره از او استفاده می‌کند گلایه‌ای ندارد.مولر: خودم را پنهان نمی‌کنم یوزرنیم و پسورد نود 32 […]

Read more