برچسب: مشتری ایران

مشتری جدید ایران

مشتری جدید ایران مشتری جدید نفت ایرانشرکت پالایشگاهی توتن جنرال سکیوی ژاپن اولین محموله نفت ایران را از زمان استقلال از شرکت اکسون موبیل آمریکا خریداری کرد. مشتری جدید نفت ایران شرکت پالایشگاهی توتن جنرال سکیوی ژاپن اولین محموله نفت ایران را از زمان استقلال از شرکت اکسون موبیل آمریکا خریداری کرد.مشتری جدید نفت ایران

Read more

مشتری ایران است؟

مشتری ایران است؟ براساس آمار گمرک در دهه سال 76 تن سنگ پا از ایران به 9 کشور دنیا صادر شد. عکس های داغ جدید مرجع سلامتی

Read more