برچسب: مرگ فروردین/

مرگ فروردین/ فوت

مرگ فروردین/ فوت مرگ در ساعت 14:56 سی‌ویکم فروردین/ آخرین حرف‌های اولادی پیش از فوتیک شاهد عینی، از کادر بیمارستان شهدای تجریش به خبرنگار ما گفت که اولادی در ساعت 13:30 امروز با پای خود همراه با یکی از دوستانش به بیمارستان مراجعه کرده است. مرگ در ساعت 14:56 سی‌ویکم فروردین/ آخرین حرف‌های اولادی پیش […]

Read more