برچسب: مدیرعامل ملی

مدیرعامل ملی کیست؟+سوابق

مدیرعامل ملی کیست؟+سوابق مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران کیست؟+سوابق«علی کاردر» 62 ساله که تا صبح امروز، معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران بود، به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت … مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران کیست؟+سوابق «علی کاردر» 62 ساله که تا صبح امروز، معاون سرمایه گذاری و […]

Read more

مدیرعامل ملی شد

مدیرعامل ملی شد مدیرعامل بانک ملی ایران منصوب شدوزیر اموراقتصادی و دارایی، طی حکمی محمد رضا حسین زاده را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران منصوب کرد.۱۷:۵۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد مدیرعامل بانک ملی ایران منصوب شد وزیر اموراقتصادی و دارایی، طی حکمی محمد رضا حسین زاده را به […]

Read more