برچسب: مجلس ضد

نمایندگان در دولتی

نمایندگان در دولتی نمایندگان مجلس نهم در اتاق فکر ضد دولتی این روزنامه در گفت وگو با عبدالله ناصری آورده است: اتاق فکر مخالفان دولت این روزها پرمشغله عزم خود را جزم کرده تا ناکامی دو انتخابات سال‌های 92 و 94 را در فرصت باقی مانده تا خرداد 96 جبران کنند. از این رو اگر […]

Read more