برچسب: قیمت مرداد

قیمت یافت مرداد

قیمت یافت مرداد قیمت جهانی نفت کاهش یافت | چهارشنبه 6 مردادقیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز چهارشنبه 6 مردادماه با کاهش روبرو شد. قیمت جهانی نفت کاهش یافت | چهارشنبه 6 مرداد قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز چهارشنبه 6 مردادماه با کاهش روبرو شد.قیمت جهانی […]

Read more