برچسب: قهرمانی ایران

قهرمانی ایران آسیا

قهرمانی ایران آسیا قهرمانی بسکتبالیست‌های ایران در غرب آسیاتیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر اردن قهرمان رقابت‌های غرب آسیا شد. قهرمانی بسکتبالیست‌های ایران در غرب آسیا تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر اردن قهرمان رقابت‌های غرب آسیا شد.قهرمانی بسکتبالیست‌های ایران در غرب آسیا car

Read more