برچسب: قدردانی ایران

قدردانی و ایران

قدردانی و ایران قدردانی از وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایرانرئیس سازمان حفاظت محیط زیست ازتلاشهای وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران برای کاهش مصرف سوختهای فسیلی و سنگین قدردانی کرد.۱۶:۵۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد قدردانی از وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ازتلاشهای وزارت نفت […]

Read more

تمجید وزیر ایران

تمجید وزیر ایران تمجید و قدردانی وزیر دفاع عراق از ایرانوزیر دفاع عراق نقش ایران را در مبارزه با تروریست ها ستود.۱۴:۲۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد تمجید و قدردانی وزیر دفاع عراق از ایران وزیر دفاع عراق نقش ایران را در مبارزه با تروریست ها ستود.۱۴:۲۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد تمجید و قدردانی […]

Read more