برچسب: فیلم: شکسته

فیلم: قالب مشبک ساده و چاپگر سه بعدی: جایگزین گچ شکسته بندی

فیلم: قالب مشبک ساده و چاپگر سه بعدی: جایگزین گچ شکسته بندی زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۶ منبع خبر: طبقه بندی: فیلم: قالب مشبک ساده و چاپگر سه بعدی: جایگزین گچ شکسته بندی

Read more