برچسب: فیش پاتک

فیش پاتک بود

فیش پاتک بود فیش های حقوقی پاتک مخالفان به دولت بودرئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جنجال رسانه ای فیش های حقوقی را پاتک مخالفان به دولت می داند و می گوید: آن ها می خواهند با مشابه سازی و سر و صدا رسیدگی به فساد میلیاردی در دولت گذشته را تحت الشعاع قرار […]

Read more