برچسب: فیش مجلس

تیترامشب/ در مجلس

تیترامشب/ در مجلس تیترامشب/ پیگیری فیش های حقوقی در نشست مشترک دولت و مجلسحذف یارانه پردرآمدها، برخورد با فیشهای نجومی، ساماندهی نظام بانکداری و ادامه تصویب لایحه برنامه ششم در کوچه پس کوچه های مجلس از جمله محورهایی بودند که در نشست مشترک دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفت.۲۳:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۳ […]

Read more