برچسب: فهرست و

فهرست بدون سائول

فهرست بدون سائول فهرست نهایی اسپانیا بدون ایسکو و سائولویسنته دل بوسکه، سرمربی تیم ملی اسپانیا، فهرست نهایی تیمش برای یورو 2016 را اعلام کرد که در ‏آن نام ایسکو و سائول نیگز دیده نمی شود.‏ فهرست نهایی اسپانیا بدون ایسکو و سائول ویسنته دل بوسکه، سرمربی تیم ملی اسپانیا، فهرست نهایی تیمش برای یورو […]

Read more