برچسب: فروش شده

فروش کمتر است

فروش کمتر است فروش گوشی‌های آیفون 15 درصد کمتر از سال قبل شده استمیزان تقاضا برای گوشی‌های آیفون کاهش یافته است. در سه ماهه گذشته سال جاری کمپانی اپل 15 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل … فروش گوشی‌های آیفون 15 درصد کمتر از سال قبل شده است میزان تقاضا برای گوشی‌های آیفون کاهش […]

Read more