برچسب: غایب غیرغایب

فراخوان غایب غیرغایب

فراخوان غایب غیرغایب فراخوان مشمولان غایب و غیرغایبسازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای کلیه مشمولان غایب و غیرغایب متولد سال های ۱۳۵۵تا ۱۳۷۷ را برای انجام خدمت دوره ضرورت در سال جدید فراخواند.۱۸:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین فراخوان مشمولان غایب و غیرغایب سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای کلیه مشمولان غایب […]

Read more