برچسب: عید ترکیه

ییلدیریم: دموکراسی است

ییلدیریم: دموکراسی است ییلدیریم: امروز عید دموکراسی در ترکیه است گروه بین‌الملل: نخست‌وزیر ترکیه همراه با معاونانش و رییس ستاد کل نیروی های مسلح در مقابل خبرنگاران گفت: امروز عید دموکراسی را در ترکیه تجربه می‌کنیم. چکیده اظهارات ییلدیریم را بخوانید: تمام افراد دخیل در ساختار موازی که در این کودتای شکست خورده نقش داشته […]

Read more