برچسب: عوامل

درگیری شهرداری دستفروشان

درگیری شهرداری دستفروشان درگیری عوامل شهرداری تهران با دستفروشانماموران انضباط شهری شهرداری تهران ظهردوشنبه با دستفروشان میدان فاطمی درگیر شدند که این قضیه با وساطت مردم … درگیری عوامل شهرداری تهران با دستفروشان ماموران انضباط شهری شهرداری تهران ظهردوشنبه با دستفروشان میدان فاطمی درگیر شدند که این قضیه با وساطت مردم …درگیری عوامل شهرداری تهران […]

Read more