برچسب: علیه ترفند

خبرسازی اینبار ‘نقاشی’

خبرسازی اینبار ‘نقاشی’ خبرسازی علیه دولت؛ اینبار با ترفند ‘نقاشی’ این درحالی است که طرح و رنگ لباس معصومه ابتکار در این دو عکس کاملا متفاوت است و اساسا مشخص نیست تصاویر مربوط به چه شرایط و چه تاریخی است. این گاف موجب شد کانال تلگرامی این خبرگزاری بدون توضیح آن پست را حذف کند.  […]

Read more