برچسب: عرضه دولتی

عرضه دولتی قیمت

عرضه دولتی قیمت عرضه مرغ دولتی برای شکستن قیمت گوشت مرغ طی یک ماه گذشته با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده است؛ به گونه‌ای که بعد از ماه رمضان تا کنون از کیلویی کمتر از ۷۰۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تومان رسیده است اما محمدعلی کمالی سروستانی – مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی […]

Read more