برچسب: طعمه‌گذاری

حملات از نفوذ

حملات از نفوذ حملات مهندسی اجتماعی؛ از طعمه‌گذاری تا نفوذ مهندسی اجتماعی یا social engineering، سوءاستفاده زیرکانه از تمایل طبیعی انسان به اعتماد کردن است که به کمک مجموعه‌ای از تکنیک‌ها، فرد را به فاش کردن اطلاعات یا انجام کارهایی خاص متقاعد می‌کند. در سیستم مهندسی اجتماعی، مهاجم به جای استفاده از روش‌های معمول و […]

Read more