برچسب: طرح کرد

مجلس، جامع کرد

مجلس، جامع کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی را تصویب کردند.۱۲:۲۶ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۰ اسفند آلرژی و تغذیه ترانه

Read more