Tag Archives: طب ادغام

خدمات در شد

خدمات در شد خدمات طب سنتی در شبکه بهداشتی ادغام شددر مراسمی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خدمات طب سنتی در شبکه بهداشتی کشور ادغام شد.۱۱:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر خدمات طب سنتی در شبکه بهداشتی ادغام شد در مراسمی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خدمات طب سنتی […]

Read more