Tag Archives: شکایت قربانیان 11 سپتامبر از سعودی ها

شکایت قربانیان 11 سپتامبر از سعودی ها

کنگره امریکا

خشم رسانه های سعودی از «جاستا»/ العربیه: به ایران جایزه می دهند و عربستان را تحریم می کنند بر اساس این مصوبه کنگره آمریکا که جاستا نام دارد، قربانیان حوادث 11 سپتامبر می توانند با شکایت از عربستان سعودی غرامت دریافت کنند. به گزارش نامه نیوز، تصویب قانون  جاستا در کنگره آمریکا و مخالفت کنگره […]

Read more