برچسب: شرکت کسانی

سهام متعلق است؟

سهام متعلق است؟ سهام شرکت ارج متعلق به چه کسانی است؟خبر تعطیلی و فروش کارخانه ارج درحالی منتشر می شود که یکی از سوال های مطرح این است که سهام این شرکت متعلق به چه شرکت ها … سهام شرکت ارج متعلق به چه کسانی است؟ خبر تعطیلی و فروش کارخانه ارج درحالی منتشر می […]

Read more