برچسب: شرکت تحریم‌ها

خروج ایرانی تحریم‌ها

خروج ایرانی تحریم‌ها خروج 3 شرکت ایرانی از فهرست تحریم‌هااتحادیه اروپا اعلام کرد نام سه شرکت ایرانی فعال در زمینه حمل و نقل دریایی به حکم دادگاه عمومی این اتحادیه از فهرست تحریم‌ها خارج شده است. خروج 3 شرکت ایرانی از فهرست تحریم‌ها اتحادیه اروپا اعلام کرد نام سه شرکت ایرانی فعال در زمینه حمل […]

Read more