Tag Archives: شب شدند

چهارمین حومه شدند

چهارمین حومه شدند چهارمین شب ناآرامی های حومه پاریس؛ ۱۰ نفر بازداشت شدند۱۰ نفر در چهارمین شب پیاپی ناآرامی در منطقه «بومون سوراوآز» در حومه پاریس در اعتراض به مرگ یک جوان در بازداشتگاه پلیس، بازداشت شدند.۲۰:۳۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۲ مرداد چهارمین شب ناآرامی های حومه پاریس؛ ۱۰ نفر بازداشت شدند ۱۰ نفر در […]

Read more