برچسب: سید قدس

سخنرانی به قدس

سخنرانی به قدس سخنرانی سید حسن نصرالله به مناسبت روز جهانی قدسسید حسن نصرالله فردا به مناسبت روز قدس سخنرانی می کند.۲۱:۵۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر سخنرانی سید حسن نصرالله به مناسبت روز جهانی قدس سید حسن نصرالله فردا به مناسبت روز قدس سخنرانی می کند.۲۱:۵۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر سخنرانی […]

Read more